H. Manto g. 6A-56, Klaipėda | Darbo laikas: I-V 8:00-20:00 | Tel.: 846 432899

PRIVATUMAS NAREMAKLINIKA.LT SVETAINĖJE

Bendra informacija

UAB “Narema” (toliau – Duomenų valdytojas) šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomai interneto svetainei www.naremaklinika.lt Taisyklių nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Juridinio asmens pavadinimas: UAB “Narema”

Juridinio asmens kodas: 302612337

Registracijos adresas: H. Manto g. 6A-56, LT-92133, Klaipėda, Lietuvos Respublika.

Tel. +370 46 432899

El. paštas: skausmocentras@gmail.com

Prižiūrinčiosios institucijos: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centrasVilniaus filiale.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Taisykles, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančias interneto svetaines ar socialinių tinklų paskyras sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose Taisyklėse. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėse/socialinių tinklų paskyrose, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainių lankytojus.

Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Kokią informaciją apie jus renkame?

Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija

Svetainėje www.naremaklinika.lt Jūs užsiregistruojate kaip naudotojas paslaugos – registracija vizitui pas gydytoją, kurioje pateikiate savo asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, lytį, gimimo metus, informaciją apie sveikatą, gyvenamosios vietos adresą, kontaktinį telefoną ir elektroninio pašto adresą.

Jeigu jūs pateikiate mums kito asmens duomenis, mes laikome, kad jūs esate tinkamai gavę iš to asmens sutikimą dėl jo asmens duomenų pateikimo.

Informacija, kaip naudojate mūsų svetaines

Taip pat mes galime rinkti, saugoti ir naudoti informaciją apie jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje (ir/ar mobilioje aplikacijoje) bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių).

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per Narema klinika paskyrą Facebook tinkle. Gaunami asmens duomenys: vardas, pavardė, kontaktins telefonas, elektroninio pašto adresas, Facebook ID.

Informacija, gauta iš jūsų pasirinktų gydytojų/ gydymo įstaigų, susijusi su jūsų vizitų pas minėtus gydytojus/ gydymo įstaigas istorija, ir kuri yra jums prieinama ir šioms jūsų pasirinktoms gydymo įstaigoms/gydytojams. Gaunami asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, lytis, gimimo metai, informacija apie sveikatą, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinis telefonas ir elektroninio pašto adresas.

Slapukų naudojimas

Slapuką (angl. cookie) sudaro informacija, tinklo tarnybinės stoties siunčiama interneto naršyklei ir laikoma naršyklės. Ši informacija vėliau siunčiama atgal tarnybinei stočiai kaskart kai naršyklė paprašo puslapio iš tos tarnybinės stoties. Tai leidžia tai tinklo tarnybinei stočiai identifikuoti ir sekti interneto naršyklę.

Slapukai suteikia mums informacijos apie jūsų naršymą svetainėje ir padeda įvertinti lankytojų naršymo įpročius. Taip pat leidžia pateikti aktualią informaciją ir tobulinti svetainės turinį.

Google Maps

“Google Maps” slapukus yra įdiegtas į interneto puslapius, kurie naudoja “Google Maps APIs”. Tai leidžia jums naudotis mūsų svetainėje žemėlapio paslaugą. Slapukai palengvina ir supaprastina sąveiką tarp vartotojo ir svetainės. Jie leidžia svetainei atsiminti individualius nustatymus ir veiklą, sutaupant laiką ir pagerinant efektyvų bei draugišką vartotojo atžvilgiu naršymą.

Jūs galite nuspręsti, ar norite priimti slapukus. Galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami. Jei slapukai yra išjungti, kai kurios šios svetainės funkcijos gali neveikti. Savo duotą sutikimą priimti slapukus bet kada galite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Daugiau informacijos apie slapukus

Slapukų sąrašas

Trečiųjų šalių slapukai:

Google maps

SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREF

Apsilankius žiniatinklyje dauguma slapukų galioja iki 10 m. Slapukas PREF galioja 18 mėn. po paskutinio apsilankymo.

su „Google maps“ susiję slapukai naudojami parodyti patogų žemėlapį ir renka informaciją susijusią su žemėlapio unikalių veiksmų atlikimu. PREF slapukas išsaugoja pasirinktus objektus žemėlapyje ir žemėlapio mastelio lygį.

Talpyklos ir slapukų išvalynmas

Kaip naudojame jūsų informaciją?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 • Užregistruoti jus vizitui pas gydytoją;
 • Leisti jūsų gydytojui ir jums tvarkyti jūsų vizitų pas gydytoją istoriją;
 • Siųsti jums patvirtinimą el. paštu ir trumpąją SMS informacine žinute apie sėkmingai atliktą vizito pas gydytoją registraciją;
 • Siųsti jums priminimą el. paštu ir trumpąją SMS informacine žinute artėjant vizito laikui;
 • Talpinti jūsų paliktą atsiliepimą apie gydytoją ir jo įvertinimą;
 • Tiesioginė rinkodara (teikti jums pasiūlymus apie su medicina susijusių paslaugų kainas ir pan.)

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Mes atskleisime jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

 • Gydytojui/gydymo įstaigai, pas kurią jūs registruojatės vizitui;
 • Specifinėms paslaugoms teikti Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams, tokiems kaip, SMS trumpųjų informacinių žinučių siuntimo paslaugų tiekėjams, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjams, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, IT paslaugas teikiantiems tiekėjams, el. pašto paslaugų teikėjams. Sudarę sutartį su savo subrangovais, mes imamės visų būtinų priemonių, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai laikytų asmens duomenis paslaptyje;
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.

Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

 • Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
 • Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • Galime atskleisti jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju;
 • Kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu.

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame paslaugų teikimo tikslu. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų duomenis saugosime 2 metus nuo paskutinės datos, kada jūs naudojotės sistema www.naremaklinika.lt
Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės

Mes garantuojame šių jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, esant Jūsų prašymui ar paklausimui:

 • žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • prašyti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, įskaitant tiesioginę rinkodarą;
 • prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • pateikti skundą priežiūros institucijai;
 • prašyti savo asmens duomenų perkeliamumo, tai yra leisti Jums susipažinti su savo asmens duomenimis forma, kai Jums bus pateikiami asmens duomenys įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.

Norėdami pasinaudoti aukščiau išvardintomis teisėmis, prašome, susisiekti su mumis elektroninio pašto adresu: skausmocentras@gmail.com

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse

Duomenų valdytojo interneto svetainėje(-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Baigiamosios nuostatos

Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl asmens duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome parašyti mums elektroninio pašto adresu: skausmocentras@gmail.com

Šios Taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Taisykles, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje(-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, el. paštu. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia Taisyklių versija visada talpinama svetainėje www.naremaklinika.lt

REKVIZITAI


UAB “Narema”
Vadovas Aušra Jankauskienė
Adresas H. Manto g. 6A-56, LT-92133 Klaipėda
Įmonės kodas 302612337
Atsiskaitomoji sąskaita LT567300010126482101
Bankas Swedbank, AB

KONTAKTAI


Darbo laikas I – V 8:00-20:00

Telefonas +370 46 432899
Faksas +370 46 432899
El.p. skausmocentras@gmail.com