Apie mus

UAB „Narema“ klinika įkurta 2011-04-05 Klaipėdoje. Profesionalūs klinikos specialistai gydo naudojant pažangiausius bei naujausius metodus ir technologijas. Jūsų laukia jauki aplinka, malonus bendravimas ir kokybiškos paslaugos. Bendradarbiaujame su kitomis pažangiomis gydymo įstaigomis, taigi, esant būtinumui, rekomenduosime Jums patikimą reikiamos srities specialistą. Teikiame visas šeimos medicinos paslaugas, visas odontologines paslaugas, atliekame visus kraujo bei šlapimo tyrimus. Ruošiame vaikučius mokyklai, atliekame sveikatos profilaktinius patikrinimus.

Prisirašiusiems ir draustiems privalomuoju sveikatos draudimu pacientams šeimos gydytojo paslaugos nieko nekainuos, nes už jas apmoka Teritorinė ligonių kasa. Jei pavargote nuo ilgų eilių ir taupote savo brangų laiką – maloniai kviečiame tapti UAB „Narema“ pacientais!

Kodėl verta rinktis mūsų sveikatos priežiūros įstaigą „Narema“?

„Narema“ – jaunas, perspektyvus pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis centras, teikiantis kokybiškas, kvalifikuotas medicinos paslaugas. „Naremoje“ dirba kvalifikuoti šeimos medicinos gydytojai bei odontologai. Mūsų sveikatos priežiūros įstaiga glaudžiai bendradarbiauja su kitomis gydymo įstaigomis. „Narema“ įsikūrusi pačiame Klaipėdos miesto centre, šalia centrinės Klaipėdos miesto H. Manto gatvės

Misija

Gerinti aptarnaujamų gyventojų sveikatą, suteikiant jiems saugias, kokybiškas, mokslu ir praktika pagrįstas sveikatos priežiūros paslaugas, racionaliai naudoti materialinius bei žmogiškuosius išteklius, maksimaliai tenkinti pacientų, jų šeimos narių bei darbuotojų poreikius ir lūkesčius.

Vizija

Pagrindinis mūsų veiklos tikslas – teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, apimant ligų prevenciją, diagnostiką ir gydymą, siekti kvalifikuoto, savalaikio, tęstinio bei laiku prieinamo paslaugų teikimo, atitinkančio pacientų poreikius ir lūkesčius.

Tikslai

– ugdyti gyventojų, pirmiausia – pacientų, rūpinimąsi savo sveikata;
– kelti darbuotojų kvalifikaciją, ugdyti atsakomybę už pavestą darbą, stiprinti savikontrolę;
– sudaryti tinkamą darbo aplinką sveikatos centro darbuotojams bei pacientams/klientams, užtikrinti darbuotojų darbų ir sveikatos saugą;
– saugoti aplinką nuo įstaigos veiklos medžiagų;
– pagal galimybes ir išteklius nuolat tobulinti ir atnaujinti sveikatos priežiūros bei informacines technologijas;
– diegti ir tobulinti kokybės vadybos sistemą, sudaryti sąlygas darbuotojams aktyviai dalyvauti šioje veikloje;
– tirti ir gydyti pacientus tik pagal patvirtintas diagnostikos ir gydymo metodikas (standartus), naudojant LR SAM aprobuotą medicinos techniką, vaistus;
– operatyviai valdyti pacientų skundus, neatitiktis, nepageidaujamus įvykius, numatyti prevencijos veiksmus jiems šalinti;
– įgyvendinti sveikatos priežiūros kokybės politiką per šias pagrindines kokybės dimensijas, atspindinčias mūsų įstaigos veiklos bei teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas:
1) orientaciją į pacientą, jo šeimą, visuomenę;
2) saugą;
3) prieinamumą;
4) savalaikiškumą;
5) teisumą;
6) tęstinumą.

Kviečiame prisirašyti prie šeimos gydytojų “Naremos” klinikoje

Norintys pasiteirauti galite kreiptis šiais kontaktais